Våra kunder finns representerade i hela Skandinavien och Baltikum

Kunder i hela Skandinavien och Baltikum

Hög service- och kvalitetsnivå med minimal miljöpåverkan

SVB – Sand & Vattenbläst AB finns i Tyringe i centrala Skåne. Företaget etablerades 1991 och har ca 40 anställda. Våra kunder finns representerade i hela Skandinavien och Baltikum och vår målsättning är att tillgodose deras behov med hög service- och kvalitetsnivå, med så lite miljöpåverkan som möjligt.

SVB är ett familjeägt företag vilket startade som ett blästrings- och måleriföretag, men har under årens lopp utvecklats till att bli en ledande miljöservicepartner för industri- och byggbranschen. Vi arbetar med en modern maskinpark och samtliga våra anställda är utbildade inom sina respektive arbetsområden. Vi erbjuder våra kunder en mängd olika tjänster.

Miljöpolicy

Vi arbetar hårt för att minska vår miljöpåverkan för våra åtaganden inom industri- och miljösanering, byggberedning och korrosionsskyddande åtgärder. Detta arbete innebär bland annat att vi ska:

  • Förbättra vår avfalls- och kemikaliehantering samt hushålla med energi

  • Uppfylla tillämpliga krav i miljölagstiftningen och övriga bindande krav

  • Utifrån våra förutsättningar skydda miljön genom att bland annat förebygga alla typer av föroreningar som kan uppstå i våra åtagande

  • Utarbeta konkreta mål för miljöarbetet och följa upp dessa

  • Ha ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras

  • Ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning samt avsätta tillräckliga resurser för att miljöarbetet skall bli effektivt

  • Hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan

Ladda ner vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Ladda ner PDF

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.