Vattenbilning

Vattenbilning är en metod för selektiv borttagning av skadad betong med vatten under högt tryck.

Borttagningskapaciteten varierar mycket beroende på faktorer som betongkvalitet, armeringsjärnens dimension och antal, borttagningsdjup samt ballastens storlek och kvalitet. Även den använda pumpens tryck och flöde har stor betydelse. Vi använder oss av robotar av olika storlekar, som tar sig in i utrymmen som tidigare ej var möjligt.

Vid vattenbilning av eldfast infodring i pannor och tryckkärl uppnås en totalt frilagd mantel, utan någon mekanisk kontakt. Ett effektivt och hållbart alternativ.

SVB åtar sig ett helhetskoncept när det gäller vattenbilning, med allt ifrån vattenbilning till borttransport och deponering av betongrester. Hantering och rening av vattenbilningens spolvatten sker enligt myndigheternas krav på utsläpp till recipient.

Rent vatten är vårt verktyg

Vill du veta mer?

Jonas Björk

0708-69 09 69 jonas@svb-tyringe.se

Kontakta oss

Viktor Löfstedt

073-201 74 91 viktor@svb-tyringe.se