Vattenrening

Rening av kontaminerat vatten utförs med våra mobila reningsverk med kapacitet kring 10- 20m3/h beroende på vad som vattnet innehåller.

Vattnet som används vid rengörning av värmeverkens förbränningspannor renas ifrån suspenderat material samt tungmetaller. Detta gör att industrin sparar in stora kostnader på deponering av vatten. Egenkontroller och provtagningar tas kontinuerligt på det som renats. Resultaten ifrån den egna provtagningsutrustning stöds av prover som skickats till akrediterat laboratorium.

SVB recirk koncept innebär att vi återanvänder det renade vattnet in i processen igen. På så vis minskar vår miljöpåverkan betydligt då mängden vatten vi använder på ett projekt blir avsevärt mycket mindre.

Rent vatten är vårt verktyg

Vill du veta mer?

Jonas Björk

0708-69 09 69 jonas@svb-tyringe.se

Kontakta oss

Viktor Löfstedt

073-201 74 91 viktor@svb-tyringe.se