Hem/Tjänster/Industri- & miljösanering

Industrisanering och miljösanering

Sanering i industriell miljö görs för att hålla en god arbetsmiljö för drift- och underhållspersonal samt för att förebygga onödiga driftstopp. SVB arbetar med en modern maskinpark och med erfaren personal inom industrisanering.

Exempel på industrisanering är rengörning av förbränningspannor som görs med hjälp av högtryckspumpar och spolrobotar. Vattnet vi andvänder oss av renas för att sedan köras tillbaka in i pumparna igen. På så sett minskar vi vår miljöpåverkan då vattenförbrukningen blir betydligt lägre.

“Förebygg onödiga driftstopp“

Sanering av industriell miljö är ofta komplex och innehåller många utmaningar. Arbeten inom EX-områden samt rengöring av tankar innehållande frätande kemikalier utförs på ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt med säkerheten i fokus. Med robotar som spolar tankar invändigt minskar behovet av personal i tankar och slutna utrymme. Med metoder som kolsyreisblästring och ångrengörning samt dammsanering med sugbil sanerar vi där det annars är svårt att få rent.

Cisternservice

Cisternservice är ett SWEDAC-ackrediterat företag (styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Det innebär att vi har tillstånd att utföra lagstadgade installations- och kontrollbesiktningar av alla typer av cisterner. I tjänsten ingår nödvändiga kontroller samt upprättande av besiktningsprotokoll och tidplan för nästkommande kontroll. Vid eventuella felaktigheter bistår vi med rådgivning och om önskvärt kan vi utföra de reparationsåtgärder som krävs. Vid behov kan vi även tillverka ny cistern samt forsla bort förverkad cistern och förse er med skrotningsintyg.

CISTERNSERVICE.SE

Asbestsanering

Vi utför asbestsanering med vår utbildade personal, i enlighet med gällande lagstiftning. Vi har generellt tillstånd att sanera asbest enligt föreskriften AFS 2006:1. Vi utför rivning och avlägsnande av tak, balkonger, rör, mattlim m.m. innehållande asbest på ett säkert sätt. Vi utför även provtagningar för att säkerställa om ett visst material innehåller asbest.

Asbest är vanligt i fastigheter byggda före 1975 och finns bland annat i VVS- och ventilationssystem, tak, fasader, golvmattor och kakel-fix. Vi har den fackkompetens som krävs för att hantera och eliminera de hälsofarliga asbestfibrerna.

PCB inventering/sanering

Med vår utbildade personal utför vi inventering och sanerar PCB (polyklorerade bifenyler) i enlighet med gällande lagstiftning. PCB finns t.ex. i fogmassor och golvmassor i fastigheter byggda under perioden 1956-1973.

Lagkrav att inventera och sanera PCB finns i SFS 2007:19, Förordning om PCB m.m. I huvudsak ska hyresfastigheter som är byggda eller renoverade under perioden 1956-1973 ha blivit PCB sanerade senast 2014-06-30. Vidare gäller att industribyggnader uppförda eller reparerade under perioden 1970-1973 ska saneras ifrån PCB senast 2016-06-30.

Resultatet av en PCB-inventering och eventuell åtgärdsplan ska redovisas till tillsynsmyndigheten, vilken oftast är kommunen.

Rengöring av förbränningspannor

Exempel på industrisanering är rengöring av förbränningspannor som görs med hjälp av högtryckspumpar och spolrobotar. Vattnet vi använder oss av renas för att sedan köras tillbaka in i pumparna igen. På så sett minskar vi vår miljöpåverkan då vattenförbrukningen blir betydligt lägre.

För en renare framtid

Vill du veta mer?

Jonas Björk

0708-69 09 69 jonas@svb-tyringe.se

Vill du veta mer?

Johannes Strömberg

0708-80 86 22 johannes@svb-tyringe.se