Hem/Tjänster/Vakuumsugning och blåsning

Vakuumsugning med sugbil

Med ett kraftigt undertryck avlägsnas och transporteras oönskat material bort. Vakuumsugning är ett snabbt och säkert sätt att samla upp material, t.ex. vid läckage.

Med hjälp av en högtippande sugbil kan materialet tömmas antingen i bigbag eller på container för vidare omhändertagande.

Inom byggindustrin är sugbilen väl anlitad för att suga bort kutterspån och gammal isolering på vindar, samt sugning av bjälklag som skall sänkas eller gjutas om.

Tömning av silosar innehållande allt ifrån aktivt kol till flygaska och kalk sugs upp och transporteras bort till godkänd avfallsmottagare för deponi.

Blåsning

Blåsning av material såsom t.ex singel och lecakulor görs effektivt och säkert med hjälp av omvänd teknik i vakuumsugbilen. Andra namn för vakuumsugbil är torrsug, jumbosugbil, sugbil, vaccumsugbil och grävsug.

Materialtransport

Med egna lastväxlare med tillhörande flak transporterar vi bort materialet för deponering. Med lastväxlarsläp effektiviseras transporterna till och från arbetsplatserna.

Effektivt och dammfritt

Våra sugbilar är byggda med säkerheten i fokus och är anpassade med nöddusch och andra lösningar som gör det säkrare för operatörerna att utföra arbetena. Transport av farligt avfall utförs enligt gällande lagstiftning.

För en renare framtid

Vill du veta mer?

Johannes Strömberg

0708-80 86 22 johannes@svb-tyringe.se

Kontakta oss

Roger Nilsson

0708 - 99 15 46 roger.nilsson@svb-tyringe.se